Home » Opzeggen » Hoe Corona Direct familiale verzekering opzeggen?

Hoe Corona Direct familiale verzekering opzeggen?

Wij zijn fan van Corona Direct, daar bestaat geen twijfel over. Maar laat ons ervan uitgaan dat u een familiale verzekering hebt bij Corona Direct en wil veranderen van verzekeraar of deze eenvoudigweg wil stopzetten. Hoe doe je dat dan? Op die vraag gaan we in onderstaand artikel trachten een antwoord te geven om u te helpen:

Hoe kan ik opzeggen?

De familiale verzekering kan bij Corona Direct maandelijks opgezegd worden na het verstrijken van het eerste verzekeringsjaar, mits in achtname van een opzegtermijn van drie maanden.

Er zijn volgens de algemene voorwaarden 3 manieren waarop u kan opzeggen, zij het steeds schriftelijk:

  • Per aangetekende brief
  • Via deurwaardersexploot
  • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Opzegbrief (aangetekend)

Onderstaande opzegbrief dient aangetekend te worden verstuurd naar de hoofdzetel van Corona Direct

Corona Direct
De Kleetlaan 7A
1831 Machelen

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Corona Direct familiale verzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen en verzoek ik uitdrukkelijk om mijn reeds betaalde premies af te kopen indien ik daarvoor in aanmerking kom:

  • Type verzekering: Familiale verzekering
  • Naam verzekeringnemer: (vb. Ludo Janssens)
  • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
  • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
  • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen?

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Van zodra uw aangetekende brief verwerkt is bij Corona Direct, wat doorgaans zo’n 4 weken duurt, krijgt u een brief terug waarop u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet. Daarbij wordt ook vermeld vanaf wanneer precies de opzegtermijn aanvang neemt en afloopt.

Ook al hebt u bij deze uw familiale verzekering opgezegd, hou er rekening mee dat Corona Direct een prijsbreker blijft wat betreft de autoverzekering en kilometerverzekering. Vergeet dus zeker niet om voor uw auto een prijs te simuleren bij Corona Direct via onderstaande link: