Home » Opzeggen » Hoe Corona Direct hondenverzekering opzeggen?

Hoe Corona Direct hondenverzekering opzeggen?

Wij zijn fan van Corona Direct. Maar laat ons ervan uitgaan dat u een hondenverzekering hebt bij Corona Direct en wil veranderen van verzekeraar of deze eenvoudigweg wil stopzetten. Hoe doe je dat dan? Op die vraag gaan we in onderstaand artikel trachten een antwoord te geven:

Hoe kan ik opzeggen?

In de algemene voorwaarden van Corona Direct, staan er 3 manieren vermeld waarop u kan opzeggen:

 • Per aangetekende brief
 • Via deurwaardersexploot
 • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Opzegbrief (aangetekend)

Onderstaande opzegbrief dient aangetekend te worden verstuurd naar de hoofdzetel van Corona Direct

Corona Direct
De Kleetlaan 7A
1831 Machelen

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Corona Direct hondenverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

 • Type verzekering: Hondenverzekering
 • Naam van de hond: (vb. Bobby)
 • Ras van de hond: (vb. Golden retriever)
 • Gekozen formule: Goud, zilver of brons
 • Naam eigenaar: (vb. Ludo Janssens)
 • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
 • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
 • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik zeer tevreden was over mijn hondenverzekering bij Corona Direct.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Men dient altijd rekening te houden met een minimum opzegtermijn van 3 maanden. Van zodra uw aangetekende brief verwerkt is bij Corona Direct, krijgt u een brief terug waarop u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet en de exacte data waarop de opzegtermijn aanvang neemt en wordt afgesloten.

Ook al hebt u bij deze uw hondenverzekering opgezegd, hou er rekening mee dat Corona Direct een prijsbreker blijft wat betreft de autoverzekering en kilometerverzekering. Vergeet dus zeker niet om voor uw auto een prijs te simuleren bij Corona Direct via onderstaande link: