Home » Opzeggen » Hoe Corona Direct uitvaartverzekering opzeggen?

Hoe Corona Direct uitvaartverzekering opzeggen?

Wij zijn fan van Corona Direct. Maar laat ons ervan uitgaan dat u een uitvaartverzekering hebt bij Corona Direct en wil veranderen van verzekeraar of deze eenvoudigweg wil stopzetten. Hoe doe je dat dan? Op die vraag gaan we in onderstaand artikel trachten een antwoord te geven om u te helpen:

Hoe kan ik opzeggen?

De uitvaartverzekering een speciaal geval. Wat we leren uit de algemene voorwaarden van Corona Direct is:

  • Als u opzegt binnen de 30 dagen na aanvraag van de verzekering, kan dit kosteloos.
  • Als u na meer dan 30 dagen opzegt en de som van alle betaalde verzekeringspremies is hoger dan 25€, dan kan u het contract ‘afkopen’. Globaal kunnen we stellen dat u dan het betaalde bedrag terugkrijgt, verminderd met de sommen die al gebruikt zijn voor de verzekering van het risico en met de taksen die al afgedragen zijn. Tenzij deze kosten groter zijn dan de premie die u al hebt betaald.

Er zijn 3 manieren waarop u kan opzeggen, zij het steeds schriftelijk:

  • Per aangetekende brief
  • Via deurwaardersexploot
  • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Opzegbrief (aangetekend)

Onderstaande opzegbrief dient aangetekend te worden verstuurd naar de hoofdzetel van Corona Direct

Corona Direct
De Kleetlaan 7A
1831 Machelen

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Corona Direct uitvaartverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen en verzoek ik uitdrukkelijk om mijn reeds betaalde premies af te kopen indien ik daarvoor in aanmerking kom:

  • Type verzekering: Uitvaartverzekering
  • Naam verzekeringnemer: (vb. Ludo Janssens)
  • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
  • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
  • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging en afkoop per kerende email of brief te bevestigen?

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Van zodra uw aangetekende brief verwerkt is bij Corona Direct, wat doorgaans zo’n 4 weken duurt, krijgt u een brief terug waarop u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet en krijgt u meer informatie over of u recht hebt op een ‘afkoopsom’ die u wordt uitgekeerd en hoeveel deze bedraagt.

Ook al hebt u bij deze uw uitvaartverzekering opgezegd, hou er rekening mee dat Corona Direct een prijsbreker blijft wat betreft de autoverzekering en kilometerverzekering. Vergeet dus zeker niet om voor uw auto een prijs te simuleren bij Corona Direct via onderstaande link: