Home » Opzeggen » Hoe Allianz autoverzekering opzeggen of stopzetten?

Hoe Allianz autoverzekering opzeggen of stopzetten?

In België is zowat 4 op de 100 wagens die op de baan rijden, verzekerd bij Allianz Insurance. We mogen dus wel stellen dat Allianz goed vertegenwoordigd is in het landschap van verzekeraars. Maar denkt u er desondanks toch aan om uw autoverzekering bij Allianz stop te zetten? Dan leggen wij u in onderstaand artikel uit hoe u zorgeloos kan opzeggen:

Wanneer kan ik opzeggen bij Allianz?

In de praktijk zijn dit de 2 situaties die zicht het vaakst voordoen opdat u zou beslissen uw autoverzekering bij Allianz op te zeggen:

 1. U behoudt uw wagen en wenst te veranderen van verzekeraar: In dat geval moet u minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract een aangetekende opzegbrief naar de verzekeringsmaatschappij sturen (niet naar uw makelaar) om deze stop te zetten.
 2. U verkoopt uw wagen en stopt met particulier rijden: Bijvoorbeeld omdat u te oud bent geworden of een bedrijfswagen heeft gekregen. In dat geval haalt u de nummerplaat van de wagen en stuurt u deze via Bpost naar de DIV. Het schrappingsattest dat u dan per post ontvangt van de DIV, stuurt u samen met de originele groene kaart die u kreeg van de verzekeraar en een begeleidend schrijven, aangetekend naar de verzekeraar om uw verzekering op te zeggen.

Hoe kan ik opzeggen?

Er zijn volgens de algemene voorwaarden 3 manieren waarop u kan opzeggen:

 • Per aangetekende brief
 • Via deurwaardersexploot
 • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Voorbeeldbrief (aangetekend)

Belangrijk: Onderstaande brief dient aangetekend verzonden te worden naar de Allianz hoofdzetel te Brussel en dus niet naar uw lokale Allianz verzekeringsmakelaar.

Allianz Benelux
Lakensestraat 35
1000 Brussel

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Allianz autoverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

 • Type verzekering: Autoverzekering
 • Polisnummer: (vb. B 1111 N° 01/23.456.789) > waar polisnummer terugvinden?
 • Nummerplaat: (vb. 1-AAA-AAA)
 • Naam: (vb. Ludo Janssens)
 • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
 • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
 • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen, alsook mij het schadeattest van de afgelopen 5 jaar te bezorgen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik altijd zeer tevreden was over mijn autoverzekering bij Allianz.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Ongeveer een maand na het verzenden van de brief, zal u een brief terugkrijgen waarbij u bevestigd wordt wanneer de verzekering precies wordt stopgezet in functie van de opzegtermijn. Daarbij ontvangt u ook het schade attest van de afgelopen 5 jaar dat u verzekerd was. Dit schade attest zal u gevraagd worden als u verandert van verzekeraar en geeft een overzicht van de schade die u geleden hebt.

Opgelet, want u dient er wel voor te zorgen dat u verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer uw huidige verzekering afgesloten is en u met hetzelfde voertuig blijft rijden. Zorg er dus voor dat u in tussentijd een andere autoverzekering hebt afgesloten en niet onverzekerd de baan opgaat. In België is een autoverzekering immers altijd verplicht.

Enkele voorbeelden van websites waar u meteen gratis en vrijblijvend de prijs voor uw autoverzekering kan berekenen: