Home » Schuldsaldoverzekering vergelijken

Schuldsaldoverzekering vergelijken

ontleend kapitaal
100000
jaar: leeftijd van de verzekerde
36

Schuldsaldoverzekering prijzen

afiesca logo

Type
Protectim

Eenmalige premie
1.336€

Type
HypoProtect Classic

Eenmalige premie
1.542€

vivium logo

Type
Vivium schuldsaldoverzekering

Eenmalige premie
1.620€

Type
F-cover

Eenmalige premie
1.622€

Type
Experience

Eenmalige premie
1.823€

Type
Select+

Eenmalige premie
1.902€

De schuldsaldoverzekering

Zodra je een hypothecair krediet afsluit kan het vaak voorkomen dat je de vraag krijgt of je een schuldsaldoverzekering wenst af te sluiten. Misschien ben je er al bekend mee, maar voor vele rammelt de vraag waar staat deze verzekering voor? Waarom is het handig om af te sluiten en wat is belangrijk om op te letten tijdens het afsluiten van de schuldsaldoverzekering?

Wat is een schuldsaldoverzekering?

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat jouw resterende, nog niet terugbetaalde bedrag van een hypothecair krediet door jouw verzekeringsmaatschappij wordt betaald. In het geval dat je komt te overlijden zorgt de schuldsaldoverzekering ervoor dat jouw partner, kinderen of andere erfgenamen niet deze kosten hoeven terug te betalen. De schuldsaldoverzekering valt daarom onder een overlijdensverzekering. Dankzij deze verzekering hoef je je geen zorgen te maken dat, in geval van overlijden, je dierbaren met hoge maandelijkse aflossingen opgescheept zitten die hun mogelijk in financieel moeilijkheden brengt. Het wordt vaak vergeten dat bij overlijden niet alleen de bezittingen worden geërfd, maar juist ook de schulden. De schuldsaldoverzekering komt in dit geval als een grote opluchting voor de nabestaande en voor de bank is het een grote zekerheid dat zij het geleende bedrag terugbetaald krijgen, zelfs na overlijden.

Is een schuldsaldo verplicht?

De schuldsaldoverzekering is in principe niet verplicht. In geen enkele wettekst wordt dit opgelegd. Echter wordt het wel over het algemeen aanbevolen wanneer je een hypothecair krediet afsluit. Daarnaast heeft de bank ook het recht om dit te eisen. Voor de bank is het een garantie dat het geleende bedrag wordt terugbetaald. Daarom zal een bank er veel aandoen om een schuldsaldoverzekering te verplichten zodra jij een lening afsluit. Het is altijd aan jou om te besluiten bij welke verzekeringsmaatschappij je de schuldsaldoverzekering wilt afsluiten. Het kan voorkomen dat de bank een voordelig voorstel doet waar je zowel lening als verzekering bij hem afsluit. In dit geval kan de bank een interessantere rente aanbieden op jouw lening. Ook al lijkt dit een voordelig voorstel, is het altijd aangeraden om jezelf vooraf grondig te laten informeren over de prijzen van de concurrentie om zeker te zijn dat je gegarandeerd bent van een goede deal.

Dekking van schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk jouw openstaande saldo van een afgesloten krediet bij jou overlijden voor het einde van dit krediet. Bij het geval van overlijden wordt het kapitaal degressief gedekt. Tijdens de onderschrijving wordt het kapitaalaflossingsplan opgesteld.  Binnen de schuldsaldoverzekering valt elk overlijden dat onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij valt. Binnen alle verzekeringsmaatschappijen kan er een klein verschil zitten in wat er wel of niet onder de algemene voorwaarden wordt beschreven. Laat je daarom altijd grondig informeren over deze kwestie zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Wat is niet verzekerd?

Zoals bij iedere verzekering, zijn er altijd uitsluitingen die niet onder de verzekering vallen. Bij de schuldsaldoverzekering zijn dit de kwesties die niet gedekt zullen worden. Mocht jij, de verzekerde, overlijden door zelfmoord binnen het eerste jaar van het contract, dan wordt je krediet niet gedekt. Euthanasie valt volgens de wettelijke voorwaarden hier niet onder en is daarom wel verzekerd. Overlijden door actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen en overlijden door een opzettelijke daad of geweldpleging zal ook niet gedekt worden. Ook in dit geval is het aangeraden om de algemene voorwaarden goed door te nemen om geïnformeerd te zijn over de exacte omvang van de waarborgen.

De verschillende soorten dekkingen waar je uit kan kiezen

Bij het kiezen van een schuldsaldoverzekering is het erg belangrijk om na te gaan met welke som je gedekt wilt zijn. Bij een schuldsaldoverzekering van 2×50% staat elke partner in voor 50% van het gehele bedrag. Mocht een van de beide partners overlijden, dan zal de schuldsaldoverzekering het deel van de overledene dekken, maar niet het deel van de overlevende. In dit geval zal jij of jouw partner nog altijd jouw/zijn eigen helft moeten betalen. In dit geval is er nog steeds risico dat het betalen van de eigen helft plus de totale huishoud kosten te zwaar vallen en de overlevende alsnog in financiële problemen raakt. Daarom heb je ook de keuze om een schuldsaldoverzekering van 2×100% te nemen. In dit geval wordt, bij het overlijden van jou of jouw partner, de gehele krediet afgelost. Deze som geeft natuurlijk veel meer veiligheid voor zowel jou als jouw partner maar zodra het gehele verzekerde bedrag hoger ligt, zal ook het bedrag voor de te betalen premies hoger liggen. Aangezien het kan zijn dat jij en je partner een ander inkomen verdienen, is er ook de mogelijkheid om per partner een ander verzekeringspercentage vast te stellen. Deze optie is veiliger en vooral ook een stuk goedkoper dan de 2×100%-som.

Over deze vergelijking

Deze vergelijking is een onafhankelijke publicatie die werd opgesteld op basis van online beschikbare data in oktober 2020 en vooral dient als eerste indicatie of richtlijn voor wie op zoek gaat naar de goedkoopste schuldsaldoverzekering als privépersoon. Bij elke verzekeraar of makelaar die het merk vertegenwoordigt, werden voor deze steekproef dezelfde parameters doorgegeven bij het opvragen van een tarief. We verwijzen echter door naar de websites en makelaars van de verzekeraars in kwestie als u meer details wil of een gepersonaliseerde berekening voor uw eigen situatie wenst.

De parameters die in deze vergelijking werden doorgegeven zijn de volgende:

  • Lening: 100.000€ ontleend kapitaal | 240 maanden looptijd | 2,00% intrestvoet | 100% dekking van het ontleend kapitaal
  • Dekking: Overlijden
  • Verzekerden: man van 36 jaar oud | niet-roker