Home » Opzeggen » Hoe rekening opzeggen bij Deutsche Bank?

Hoe rekening opzeggen bij Deutsche Bank?

Zo, dus je wil een spaarrekening, zichtrekening of kredietkaart bij Deutsche Bank opzeggen? Daar is op zich niets mis mee, want sommige mensen dienen al hun rekeningen veranderen bij het aangaan van een hypothecaire lening of bij een verhuis naar het buitenland. In zo’n geval vraag je je natuurlijk af hoe je jouw rekening kan stopzetten. Wij gaan je daar in dit artikel bij helpen:

We hebben ter controle onderstaand stappenplan voorgelegd aan een medewerker van Deutsche Bank. Deze bevestigde ons dat dit actueel de correcte manier is om een rekening af te sluiten.

Stappenplan

Stap 1: Gelieve ervoor te zorgen dat de af te sluiten rekeningen noch een creditsaldo noch een debetsaldo vertonen, m.a.w. dat de rekeningen op nul staan. Boek dus allereerst de nog resterende spaargelden op uw Deutsche Bank rekening naar een andere rekening opdat het saldo op 0€ komt.

Stap 2: Stuur een e-mail of bel naar de klantendienst van Deutsche Bank via deze pagina waarin u aangeeft dat u uw rekening wenst af te sluiten en vermeld daarbij het rekeningnummer.

Stap 3: Deutsche Bank zal uw aanvraag controleren en indien u de rechtmatige eigenaar bent van de rekening, zullen zij u het formulier bezorgen: ‘Rekeningafsluiting door cliënt‘. Dat formulier ziet eruit zoals getoond op onderstaande foto:

Stap 4: Om deze rekeningen te kunnen afsluiten, dient u het document te vervolledigen en te ondertekenen. In geval van een gezamenlijke volmacht dienen alle titularissen te tekenen.

Stap 5: U kan het document nadien per email of per post bezorgen aan Deutsche Bank. Zij zullen u hiervoor de coördinaten bezorgen.

Stap 6: Bij ontvangst van uw aanvraag verwerken zij de afsluiting van uw rekeningen. Hou er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Hebt u nog vragen hierbij? Aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen met Deutsche Bank klantendienst België op het nummer 078/156.160 tussen 09.00u en 19.00u (op zaterdag tot 12.00u). 

Na het opzeggen

Opgelet, want zoals daarnet aangegeven dient u er voor te zorgen dat u het resterend saldo en interesten van de af te sluiten rekening, kan overschrijven naar een actieve rekening.

Bij KBC en Medirect Bank kan u bijvoorbeeld op 2 minuten tijd gratis en online een nieuwe zichtrekening openen: