Home » Opzeggen » Hoe Ethias autoverzekering opzeggen of stopzetten?

Hoe Ethias autoverzekering opzeggen of stopzetten?

In België is meer dan 1 op de 10 wagens verzekerd bij Ethias. We mogen dus wel stellen dat Ethias goede service levert voor zijn klanten. Maar denkt u er desondanks aan uw autoverzekering bij Ethias stop te zetten? Dan leggen wij u in onderstaand artikel uit hoe u zorgeloos kan opzeggen:

Wanneer kan ik opzeggen bij Ethias?

In de praktijk zijn dit de 2 situaties die zicht het vaakst voordoen opdat u zou beslissen uw autoverzekering bij Ethias op te zeggen:

 1. U behoudt uw wagen en wenst te veranderen van verzekeraar: In dat geval moet u minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract een aangetekende opzegbrief naar de verzekeringsmaatschappij sturen (niet naar uw makelaar) om deze stop te zetten.
 2. U verkoopt uw wagen en stopt met particulier rijden: Bijvoorbeeld omdat u te oud bent geworden of een bedrijfswagen heeft gekregen. In dat geval haalt u de nummerplaat van de wagen en stuurt u deze via Bpost naar de DIV. Het schrappingsattest dat u dan per post ontvangt van de DIV, stuurt u samen met de originele groene kaart die u kreeg van de verzekeraar en een begeleidend schrijven, aangetekend naar de verzekeraar om uw verzekering op te zeggen.

Hoe kan ik opzeggen?

Er zijn volgens de algemene voorwaarden 3 manieren waarop u kan opzeggen:

 • Per aangetekende brief
 • Via deurwaardersexploot
 • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Voorbeeldbrief (aangetekend)

Belangrijk: Onderstaande brief dient aangetekend verzonden te worden naar de Ethias hoofdzetel te Luik en dus niet naar het lokale Ethias kantoor.

Ethias
Rue des Croisiers 24
4000 Luik

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Ethias autoverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

 • Type verzekering: Autoverzekering
 • Polisnummer: (vb. B 1111 N° 01/23.456.789) > waar polisnummer terugvinden?
 • Nummerplaat: (vb. 1-AAA-AAA)
 • Naam: (vb. Ludo Janssens)
 • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
 • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
 • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen, alsook mij het schadeattest van de afgelopen 5 jaar te bezorgen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik altijd zeer tevreden was over mijn autoverzekering bij Ethias.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Ongeveer een maand na het verzenden van de brief, zal u een brief terugkrijgen waarbij u bevestigd wordt wanneer de verzekering precies wordt stopgezet in functie van de opzegtermijn. Daarbij ontvangt u ook het schade attest van de afgelopen 5 jaar dat u verzekerd was. Dit schade attest zal u gevraagd worden als u verandert van verzekeraar en geeft een overzicht van de schade die u geleden hebt.

Opgelet, want u dient er wel voor te zorgen dat u verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer uw huidige verzekering afgesloten is en u met hetzelfde voertuig blijft rijden. Zorg er dus voor dat u in tussentijd een andere autoverzekering hebt afgesloten en niet onverzekerd de baan opgaat. In België is een autoverzekering immers altijd verplicht.

Enkele voorbeelden van websites waar u meteen gratis en vrijblijvend de prijs voor uw autoverzekering kan berekenen: