Home » Opzeggen » Hoe Ethias brandverzekering opzeggen?

Hoe Ethias brandverzekering opzeggen?

Zo’n 8 procent van de huizen en appartementen in België hebben een brandverzekering bij Ethias. Maar er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen opdat u zou beslissen uw woonverzekering bij Ethias op te zeggen, bijvoorbeeld:

  1. U wenst uw brandverzekering onder te brengen bij een andere verzekeraar: Bijvoorbeeld omdat u een verzekeraar hebt gevonden die naar uw gevoel een betere service of prijst weet te bieden. In dat geval moet u minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract een aangetekende opzegbrief sturen naar de verzekeringsmaatschappij om deze stop te zetten (zie gratis voorbeeld van een opzegbrief onderaan).
  2. U verkoopt uw woning of stopt met het huren ervan: Bijvoorbeeld omdat u hebt beslist naar een andere woning of om naar het buitenland te verhuizen. Ook in zo’n geval dient u nog steeds aangetekend op te zeggen en rekening te houden met een opzegtermijn van minstens 3 maanden.

Hoe kan ik opzeggen?

Er zijn volgens de algemene voorwaarden van zowat alle verzekeraars standaard 3 manieren waarop u kan opzeggen:

  • Per aangetekende brief
  • Via deurwaardersexploot
  • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Opzeggingsbrief (aangetekend)

Ethias
Rue des Croisiers 24
4000 Luik

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen Ethias woonverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

  • Type verzekering: Brandverzekering
  • Naam verzekeringsnemer: (vb. Ludo Janssens)
  • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
  • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
  • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik altijd zeer tevreden was over mijn brandverzekering bij Ethias.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Ongeveer een maand na het verzenden van de brief, zal u een brief terugkrijgen waarbij u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet, wanneer de opzegtermijn van 3 maanden precies aanvang neemt en wanneer deze afloopt.

Opgelet, want u dient er wel voor te zorgen dat u verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer uw huidige verzekering afgesloten is als u in dezelfde woning blijft wonen.

Enkele voorbeelden van websites waar u meteen gratis en vrijblijvend de prijs voor uw brandverzekering kan berekenen: