Home » Opzeggen » Hoe AG Insurance brandverzekering opzeggen of stopzetten?

Hoe AG Insurance brandverzekering opzeggen of stopzetten?

AG Insurance heeft met zijn woonverzekering Top woning een zeer populair product op de markt in België. Maar er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen opdat u zou beslissen uw brandverzekering bij AG Insurance op te zeggen, bijvoorbeeld:

  1. U wenst uw brandverzekering onder te brengen bij een andere verzekeraar: Bijvoorbeeld omdat u een verzekeraar hebt gevonden die een betere service of prijst wist te bieden. In dat geval moet u minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract een aangetekende opzegbrief sturen (zie gratis voorbeeld van een opzegbrief onderaan) naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar uw makelaar) om deze stop te zetten.
  2. U verkoopt uw woning en verhuist naar het buitenland: Bijvoorbeeld omdat u een job in het buitenland kreeg aangeboden. Ook in zo’n geval dient u nog steeds aangetekend op te zeggen en rekening te houden met een opzegtermijn van minstens 3 maanden.

Hoe kan ik opzeggen?

Er zijn volgens de algemene voorwaarden 3 manieren waarop u kan opzeggen:

  • Per aangetekende brief
  • Via deurwaardersexploot
  • Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

In de praktijk is opzeggen per aangetekende brief de eenvoudigste en snelste manier om uw polis stop te zetten. Daarom gaan we in de volgende stap verder met de aangetekende brief.

Opzeggingsbrief (aangetekend)

AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen AG Insurance woonverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

  • Type verzekering: Brandverzekering
  • Naam verzekeringsnemer: (vb. Ludo Janssens)
  • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
  • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
  • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik altijd zeer tevreden was over mijn brandverzekering bij AG Insurance.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Ongeveer een maand na het verzenden van de brief, zal u een brief terugkrijgen waarbij u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet, wanneer de opzegtermijn van 3 maanden precies aanvang neemt en wanneer deze afloopt.

Opgelet, want u dient er wel voor te zorgen dat u verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer uw huidige verzekering afgesloten is als u in dezelfde woning blijft wonen.

Enkele voorbeelden van websites waar u meteen gratis en vrijblijvend de prijs voor uw brandverzekering kan berekenen: