Home » Opzeggen » Hoe AXA autoverzekering opzeggen of stopzetten?

Hoe AXA autoverzekering opzeggen of stopzetten?

Stel: U hebt een autoverzekering bij AXA maar wil veranderen van verzekeraar of beslist simpelweg om uw wagen te verkopen en geen nieuwe te kopen. In dat geval zoekt u natuurlijk een oplossing om uw autoverzekering stop te zetten. Wij leggen hieronder uit hoe u dat het best doet:

Wanneer kan ik opzeggen?

In de praktijk zijn dit de 2 situaties die zicht het vaakst voordoen opdat u zou beslissen uw autoverzekering bij AXA op te zeggen:

  1. U behoudt uw wagen en wenst te veranderen van verzekeraar: In dat geval moet u minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract een aangetekende opzegbrief (zie gratis voorbeeld van een opzegbrief onderaan) naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar uw makelaar) om deze stop te zetten. Sommige verzekeraars bieden een extra service wanneer u bij hen klant wordt, namelijk dat zij deze taak van u overnemen en alles regelen met de vorige verzekeraar.
  2. U verkoopt uw wagen en stopt met particulier rijden: Bijvoorbeeld omdat u te oud bent geworden of een bedrijfswagen heeft gekregen. In dat geval haalt u de nummerplaat van de wagen en stuurt u deze via Bpost naar de DIV. Het schrappingsattest dat u dan per post ontvangt van de DIV, stuurt u samen met de originele groene kaart die u kreeg van de verzekeraar, aangetekend naar de verzekeraar om uw verzekering op te zeggen. Van zodra de wagen is uitgeschreven, wordt ook het stopzetten van de autoverzekering in gang gezet.

Opzeggingsbrief (aangetekend)

Je kan enkel opzeggen via een aangetekende brief (aanbevolen) of afgifte van een opzeggingsbrief bij deurwaardersexploot. Deze dien je altijd te versturen naar de maatschappij waar de polis in beheer is, namelijk de hoofdzetel van AXA, en dus niet naar je lokale verzekeringsmakelaar!

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel

Uw woonplaats, Datum
(vb. Antwerpen, 1 juli 2019)

AANGETEKEND: Opzeggen AXA autoverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

  • Type verzekering: Autoverzekering
  • Polisnummer: (vb. B 1111 N° 01/23.456.789) > waar polisnummer terugvinden?
  • Nummerplaat: (vb. 1-AAA-AAA)
  • Naam: (vb. Ludo Janssens)
  • Straat en huisnummer: (vb. Meir 1)
  • Postcode + woonplaats: (vb. 2000 Antwerpen)
  • Email: (vb. Ludojanssens@outlook.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende email of brief te bevestigen, alsook mij het schadeattest van de afgelopen 5 jaar te bezorgen?

Tot slot wens ik nog te benadrukken dat ik altijd zeer tevreden was over mijn autoverzekering bij AXA.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam & achternaam (vb. Ludo Janssens)

Uw handtekening

Na het opzeggen

Ongeveer een maand na het verzenden van de brief, zal u een brief terugkrijgen waarbij u bevestigd wordt dat de verzekering wordt stopgezet, of u nog geld terugkrijgt met betrekking tot de laatste betaling en het schade attest van de afgelopen 5 jaar dat u verzekerd was.

Opgelet, want u dient er wel voor te zorgen dat u verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer uw huidige verzekering afgesloten is als u met hetzelfde voertuig blijft rijden. Zorg er dus voor dat u in tussentijd een andere autoverzekering hebt afgesloten en niet onverzekerd de baan opgaat. In België is een autoverzekering immers altijd verplicht.

Enkele voorbeelden van websites waar u meteen gratis en vrijblijvend de prijs voor uw autoverzekering kan berekenen: