Home » Blog » Mag ik nummerplaat tijdelijk op andere auto zetten?

Mag ik nummerplaat tijdelijk op andere auto zetten?

In België is het, onder zeer stricte voorwaarden, inderdaad mogelijk om je nummerplaat tijdelijk op een andere auto te zetten. Dit moet echter moet gebeuren volgens de wettelijke voorschriften en procedures die worden beheerd door de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV), onderdeel van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen als je je nummerplaat tijdelijk op een andere auto wilt overdragen:

  1. Voertuigtype: In de meeste gevallen kun je de nummerplaat van het ene voertuig naar het andere overzetten als beide voertuigen dezelfde categorie hebben (bijvoorbeeld personenauto naar personenauto, motorfiets naar motorfiets). Het is meestal niet toegestaan om een nummerplaat van een personenauto naar een vrachtwagen of omgekeerd over te zetten.
  2. Procedure: Om de nummerplaat over te zetten, moet je een aanvraag indienen bij de DIV en de vereiste documenten verstrekken. Dit omvat meestal het invullen van een formulier voor voertuigoverdracht en het verschaffen van de nodige technische en administratieve gegevens voor beide voertuigen.
  3. Verzekering: Zorg ervoor dat de auto waarnaar je de nummerplaat wilt overdragen, voldoende verzekerd is. Het voertuig moet een geldige verzekering hebben voordat de nummerplaat kan worden overgedragen.
  4. Belastingen en rechten: Houd er rekening mee dat er mogelijke belastingen en rechten van toepassing kunnen zijn bij het overzetten van een nummerplaat. Controleer de geldende regels en tarieven bij de DIV.
  5. Technische controle: Beide voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke technische vereisten voor voertuigen in België. Zorg ervoor dat beide voertuigen in goede staat verkeren en aan de technische normen voldoen.
  6. Tijdsduur: De nummerplaatoverdracht is meestal tijdelijk en wordt vaak gebruikt in situaties waarin je tijdelijk een ander voertuig wilt gebruiken, zoals bij reparaties of tijdens het wachten op de levering van een nieuw voertuig.

Het is belangrijk om contact op te nemen met de DIV of je lokale DIV-kantoor voor specifieke informatie over het overzetten van een nummerplaat en om de exacte procedure en vereisten te kennen die van toepassing zijn op je situatie. Het niet naleven van de regels en voorschriften kan leiden tot boetes en juridische problemen.