Home » Blog » Wat is een verzekering gewaarborgd wonen?

Wat is een verzekering gewaarborgd wonen?

In België is de “Verzekering Gewaarborgd Wonen” een financiële ondersteuningsregeling die wordt aangeboden door het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Waalse Maatschappij voor Huisvesting (SWL) om mensen te helpen bij het behouden van hun eigen woning, zelfs als ze tijdelijk niet in staat zijn om hun hypothecaire lening af te betalen als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

De Verzekering Gewaarborgd Wonen werkt als volgt:

  • Doelgroep: De verzekering is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor de aankoop van hun enige en eigen woning in Vlaanderen of Wallonië.
  • Verzekeringstermijn: De verzekering wordt afgesloten voor een periode van 10 jaar en is eenmalig verlengbaar voor nog eens 10 jaar.
  • Uitkering: Als de verzekerde plotseling zijn of haar lening niet meer kan afbetalen vanwege arbeidsongeschiktheid (wegens ziekte of ongeval) of werkloosheid, kan de Verzekering Gewaarborgd Wonen de maandelijkse aflossingen van de hypothecaire lening (gedeeltelijk) overnemen voor een bepaalde periode.
  • Premie: De premie voor de verzekering wordt betaald door de verzekerde en is afhankelijk van het geleende bedrag, de leeftijd van de verzekerde en andere factoren.
  • Aanvragen: De verzekering moet worden aangevraagd bij het Vlaams Woningfonds in Vlaanderen of de Waalse Maatschappij voor Huisvesting in Wallonië. Het is belangrijk om de voorwaarden en procedures te volgen die door deze instanties zijn vastgesteld.

Het doel van de Verzekering Gewaarborgd Wonen is om gezinnen te beschermen tegen mogelijke financiële moeilijkheden als gevolg van onverwachte gebeurtenissen, waardoor ze hun eigen woning kunnen behouden en niet in ernstige betalingsproblemen komen. Het programma is specifiek gericht op het ondersteunen van huiseigenaren bij het veiligstellen van hun huisvesting.

De verzekering gewaarborgd wonen aanvragen

Je dient bij de juiste overheidsinstantie in jouw regio de aanvraag in te dienen. Hier zijn de contactgegevens voor de verschillende regio’s:

  • Voor Vlaanderen: Dien je aanvraag in bij het Vlaams Woningfonds. Je kunt dit online doen via de website van het Vlaams Woningfonds of persoonlijk op hun kantoor.
  • Voor Wallonië: Dien je aanvraag in bij de Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (SWL – Société Wallonne du Logement) of een andere bevoegde instantie in Wallonië.
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Dien je aanvraag in bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM – Bruxelles Gestion du Logement).

Voor je hen contacteert, zorg er dan zeker voor dat je de benodigde documenten hebt verzameld, zoals identificatiebewijzen, een kopie van je leningovereenkomst, bewijs van eigendom van de woning, en andere relevante documenten.

Heb je zelf al een goede brandverzekering voor je woning?

Je kan altijd gratis en vrijblijvend je verzekering simuleren bij AXA.