Home » Opzeggen » Hoe rekening opzeggen bij AXA Bank?

Hoe rekening opzeggen bij AXA Bank?

Dus je wil een spaarrekening, zichtrekening of prepaid kaart bij AXA Bank opzeggen? Daar is niets mis mee, want sommige mensen dienen al hun rekeningen van bank te veranderen bij een hypothecaire lening of als ze van plan zijn niet in België te blijven wonen. Dan zoek je natuurlijk een oplossing om deze te laten stopzetten. Wij gaan je daarbij helpen. Dit is wat je te doen staat:

Voor u begint: Zorg er idealiter voor dat u het geld dat op uw te deactiveren rekening staat, zelf al hebt overgeschreven naar een andere, nog actieve rekening. (Tip: Heb je geen andere zichtrekening? Open dan nu snel en gratis een online zichtrekening bij KBC of Medirect Bank.)

We hebben ter verificatie onderstaand stappenplan voorgelegd aan een medewerker van AXA bank. Deze bevestigde ons dat een AXA rekening kan worden stopgezet op de 2 onderstaande manieren.

Optie 1 – Op kantoor

  1. Maak een afspraak bij uw AXA Bank kantoor per telefoon of e-mail. Er dienen immers officiële documenten ondertekend te worden.
  2. Als u voor de afspraak al aangeeft dat u een rekening wenst stop te zetten, kan de medewerker van het bankkantoor de documenten al klaarleggen. Dat bespoedigt de gang van zaken. Optioneel kan u meegeven waarom u uw rekening wil stopzetten, maar dit is niet verplicht.
  3. Er dienen 3 zaken in orde gebracht te worden: 1) De bank zal u vragen alle gekoppelde instrumenten (kaarten, cheques,…) terug te geven aan de bank. 2) Daarnaast heeft AXA een ander rekeningnummer om het resterende creditsaldo en eventuele interesten naar over te maken. 3) Tot slot dient u ook een handtekening te plaatsen onder de officiële documenten die zeggen dat u de rekening wil opzeggen.

Optie 2 – Vanop afstand

Bent u niet in de mogelijkheid om naar een kantoor te komen, dan kan u ook de aanvraag vanop afstand doen. Al vraagt deze wel meer administratie dan de afspraak op kantoor:

  1. Stuur een e-mail naar contact(at)axa.be of een brief naar de hoofdzetel (AXA Bank, Grote Steenweg 214, 2600 Berchem) met het verzoek om uw rekening op te zeggen en vermeld daarbij het IBAN nummer en BIC code van de rekening die u wenst op te zeggen.
  2. De bank zal u de nodige documenten toesturen en u vragen deze in te vullen en op te sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart
  3. Na verificatie zal de bank de stopzetting van de rekening voor u in orde brengen.

Na het opzeggen

Opgelet, want zoals daarnet aangegeven dient u er voor te zorgen dat u het resterend saldo en interesten van de af te sluiten rekening, kan overschrijven naar een actieve rekening.

Enkele voorbeelden van websites waar u op 2 minuten tijd gratis en online een nieuwe zicht-rekening openen:

Gratis zichtrekening openen bij Medirect Bank >
Online zichtrekening openen bij KBC >