Home » Blog » CM Hospitaalplan: Review hospitalisatieverzekering

CM Hospitaalplan: Review hospitalisatieverzekering

Ben je in verwachting van een kindje? Heb je een ongeval gekregen en moet je geopereerd worden? Dan moet je mogelijk in het ziekenhuis verblijven. De mutualiteit biedt in dit geval een vergoeding die voor een stuk tussenkomt in de zorgkosten in het ziekenhuis, maar de mutualiteit vergoedt helaas niet alles. Zelfs bij een kort verblijf in het ziekenhuis kunnen de kosten die je zelf dient te betalen al snel oplopen. Daarom kan het interessant zijn om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. De Christelijke Mutualiteit heeft net daarom de hospitalisatieverzekering Hospitaalplan in het leven geroepen.

De CM hospitalisatieverzekering brengt, zoals iedere verzekering, enkele sterke voordelen maar ook enkele nadelen met zich mee. In dit artikel maken we daarom een uitgebreide review over deze interessante verzekering.

Review CM Hospitaalplan

VoordelenNadelen
Via een mutualiteit is het goedkoper dan via verzekeraarMinder brede dekking dan via verzekeraar
Prima voor minimale zorg (vb. 2 persoonskamer)Wil je eenpersoonskamer? Dan betaal je hogere vrijstelling
Vooral voor jongere mensen zeer voordeligGeen Medi Card zoals bij DKV => Je regelt de administratie zelf
Geen leeftijdsgrens
Online simulatie mogelijk

Dekking CM Hospitaalplan

Het CM Hospitaalplan is een uitbreiding op het ziekenfonds. Als je normaal kiest voor minimale zorg, dan is het CM Hospitaalplan een goede oplossing voor jou. Het CM Hospitaalplan is een goede en kostendekkende verzekering die jou tegemoet komt in de kosten van:

  • Ziekenhuisopname: dit geldt voor zowel een dagopname als een langere opname in een algemeen ziekenhuis vanwege ziekte, ongeval, bevalling en zwangerschapskwesties.
  • De voor- en nazorg bij een opname: een opname in het ziekenhuis wordt vaak voorafgegaan door onderzoeken. Na de opname zijn er vaak nog controleafspraken, nazorg en revalidatie. Alle afspraken die rechtstreeks verband houden met de opname worden vergoed van één maand voorafgaand aan de opname tot drie maanden na de opname.
  • Ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten: In het geval van ernstige ziekten kan het kostenplaatje al snel hoog oplopen. Daarom komt CM Hospitaalplan tegemoet in de kosten bij verschillende ernstige aandoeningen zoals bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren, ziekte van Parkinson of diabetes type 1. Een volledig overzicht van de ernstige ziekten is terug te vinden op de website van het CM Hospitaalplan.  

Voordelen CM Hospitaalplan

Voor het CM Hospitaalplan via het ziekenfonds betaal je een zeer aantrekkelijke, lage premie in vergelijking met een verzekering via een verzekeringsmaatschappij. Uit eerdere simulaties is gebleken dat de premie bijzonder voordelig is voor jongere mensen. Naast de voordeling premie heeft het CM Hospitaalplan nog meer voordelen te bieden. Zo wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd en is er geen uitsluiting bij een vooraf bestaande toestand wanneer men kiest voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.

De premie die je betaalt, hangt af van de leeftijd op de datum van aansluiting. Daarna wordt de premie bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaan aan de periode waarover men premie moet betalen. Voor kinderen waarvan de ouder verzekerd is bij het CM Hospitaalplan is er tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar een vrijstelling van premiebetaling. 

CM Hospitaalplan doet er daarnaast alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te beperken.

Nadelen CM hospitalisatieverzekering

In vergelijking met een hospitalisatieverzekering bij een verzekeringsmaatschappij zijn er ook verschillen te vinden. Een van die verschillen is dat de dekking bij een verzekering vanuit het ziekenfonds minder breed is. Daarnaast zit er ook een strenge maximum bij opname in het buitenland en worden er een minder aantal ernstige ziekten gedekt.

Bij de keuze voor een eenpersoonskamer (inclusief ereloonsupplementen) ligt de eigen bijdrage (of vrijstelling) voor deze zaken bij het ziekenfonds veel hoger dan bij een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat je in dit geval zelf meer zult moeten bijbetalen dan wanneer je verzekerd bent via een verzekeringsmaatschappij. Het ziekenfonds zal hier alleen het wettelijke verplichte minimum vergoeden.

CM heeft helaas ook geen derdebetalerssyteem zoals DKV dit bijvoorbeeld doet met de MediCard. Dit betekent dat je, wanneer je het CM Hospitaalplan afsluit, zelf de administratie en formulieren zult moeten regelen met het ziekenhuis, waar dit bij DKV allemaal voor jou geregeld wordt.

Hoe CM hospitalisatieverzekering afsluiten?

Ben je geïnteresseerd in het CM Hospitaalplan, dan kun je via de website van CM makkelijk een simulatie maken. Je berekent eenvoudig de premie van jouw CM Hospitaalplan en bepaalt vervolgens of je deze wel of niet wilt afsluiten.

Mensen die lid zijn van een Vlaams CM-ziekenfonds en al hun betalingen op orde hebben, kunnen zich aansluiten bij het CM Hospitaalplan. Als men overgaat tot aansluiting dient men zichzelf aan te sluiten en alle personen die bij de betreffende persoon op de verzekering staan. Als je al lid bent van CM, dan kun je via mijn CM een verzekeringsvoorstel online bekijken en afsluiten.

Na aansluiting geldt er een algemene wachttijd van drie maanden die meteen in gaat op de dag dat je je aansluit. Een uitzondering geldt voor vruchtbaarheidsbehandelingen: hiervoor bedraagt de wachttijd negen maanden. Tijdens de wachttijd ben je wel verzekerd voor ziekenhuisopnames ten gevolge van een ongeval of acute infectieziekten. Als je voorheen al bij een vergelijkbare verzekering verzekerd was, worden eventuele wachttijden verminderd met de periode dat je bij je vorige verzekeraar verzekerd was. De precieze voorwaarden hiervoor zijn terug te vinden op de website van het CM Hospitaalplan.

Conclusie CM hospitaalplan

Bij de CM betaal je minder voor je hospitalisatieverzekering, maar de waarborgen en dekkingen zijn logischerwijze in dezelfde lijn als de prijs die je betaalt. Vind je dat prima, dan is het Hospitaalplan van de CM zeker een aanrader.

Ben je iemand die minder kijkt naar prijs en vooral een ultrasterke dekking wenst met een service die alle administratieve en financiële zorgen wegneemt, dan is de hospitalisatieverzekering van een verzekeringsmaatschappij DKV hospitalisatieverzekering een sterke aanrader. Het hangt er dus van af wat je verwachtingen zijn.

Bron: cm.be