Home » Blog » Investeren via Mozzeno: Review

Investeren via Mozzeno: Review

Investeren via Mozzeno is betrouwbaar, transparant en voordelig. Jouw investering wordt gebruikt om projecten van particulieren te financieren. Je ontvangt dus een voordelig rendement terwijl je tegelijk een bijdrage levert aan andere particulieren. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Hier lees je alles over investeren via Mozzeno: Alle voordelen en nadelen op basis van ervaringen:

Review Mozzeno investeren

VoordelenNadelen
Je helpt andere particulieren zonder bank tussenkomstBeheerskosten en roerende voorheffing op je interest
Hoger rendement dan op een spaarrekeningMinder inkomsten als ontlener versneld terugbetaalt
Beperkt risico dankzij de speciale kredietverzekering
100% digitaal en traceerbaar
Je kiest zelf aan welk project je geld uitleent
Elk project krijgt een risicoklasse (A, B of C)
Google review score is van wereldklasse: 4,8 op 5
Instappen kan vanaf 500 euro
Je krijgt maandelijks je kapitaal + interest terug
Mozzeno haalde in 2020 3 miljoen € op als extra buffer

Wanneer je investeert via Mozzeno, wordt jouw investering gebruikt om projecten van particulieren te financieren. Via Mozzeno kunnen zowel leners als investeerders zich aansluiten. Als investeerder kan je zelf bepalen in welke projecten of leningen je wilt investeren. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke leningen, persoonlijke projecten of vastgoedprojecten zijn. Het is mogelijk om verschillende bedragen in verschillende projecten te investeren. Dit worden ook wel jouw Notes genoemd. Je bepaalt zelf hoeveel je in elke Note wilt investeren.

Verschillende investeerders helpen dus om een volledig bedrag voor een lening te financieren. Deze lening wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de consument. Daarmee kan hij een project financieren. De ontlener moet dan ook deze lening terugbetalen aan de investeerders. De terugbetaling bestaat uit het totaal geleende bedrag plus interest. Deze interest is het rendement voor de investeerders. Als investeerder krijg je dus het origineel geïnvesteerde kapitaal terug, met interest erboven op.

Rendement

Het rendement voor de investeerder bestaat uit de interest die de ontlener betaalt, boven op het geleende kapitaal. Investeren op deze manier levert een hogere opbrengst op dan geld op een spaarrekening zetten. De hoogte van het rendement dat je ontvangt, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste is dat de hoogte van de interest van de lening waarin je investeert. Ten tweede is dat de looptijd van de lening. Hoe langer de looptijd is, hoe meer rendement je kan verwachten. Daarnaast heeft ook de risicoklasse van de rekening invloed op het rendement. Verschillende soorten investeringen hebben andere mate van risico. Hoe lager het risico is, hoe lager het rendement zal zijn. Bij een hoger risico, is er de kans op een hoger rendement.  Het kapitaal en de interest zullen elke maand uitgekeerd worden.

Mozzeno houdt een aantal kosten in van jouw maandelijkse rendement. Dit zijn beheerskosten en roerende voorheffing. Mozzeno werkt namelijk als tussenpersoon tussen investeerder en ontlener. Normaliter betalen ontleners maandelijks hetzelfde bedrag met rente terug. Het is ook mogelijk dat de ontlener vervroegd terugbetaald. Dit heeft een negatieve impact op het rendement van de investeerders.

Risico’s en transparantie

Investeren brengt altijd risico’s met zich mee.  Bij Mozzeno zijn er een aantal maatregelen genomen om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Aan alle projecten is een risicoklasse toebedeeld. Op deze manier zie je op een transparante manier hoeveel risico je neemt door te investeren in een specifiek project. De risicoklassen lopen van klasse D tot klasse A+. Bij klasse D loop je het meeste risico en bij Klasse A+ het minst. Je kan zelf een afweging maken hoeveel risico je wilt lopen. Bij een hoger risico, heb je namelijk wel een hoger nettorendement.

Bij de risicoklasse A+ wordt het risico beperkt door middel van een kredietverzekering. Deze protect-verzekering verzekert het geïnvesteerde kapitaal. Wanneer de geldontlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, krijg je toch het geïnvesteerde kapitaal terug. Dit gebeurt wanneer de ontlener een betalingsachterstand van drie maanden heeft. De protect-verzekering vergoedt echter geen interest, maar alleen het kapitaal. De kosten voor de protect-verzekering zijn verrekend met de rentevoet van het project waar je in wil investeren.

Betrouwbaarheid

Bij het investeren van grote bedragen, wil je er natuurlijk van verzekerd zijn dat de kredietnemers hun verplichtingen kunnen nakomen. Mozzeno voert hierom een strenge selectie uit op de kredietnemers. Alle profielen van ontleners zullen geanalyseerd en gecontroleerd worden. Op deze manier wordt de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer vastgesteld. Als investeerder ben je er dus van gegarandeerd dat er een grote kans is dat jij het beloofde rendement krijgt. Doordat het investeringsproces via Mozzeno gebeurt, ben je er zeker van dat er zorgvuldig omgegaan wordt met jouw investering. Mozzeno heeft in 2020 de financiële buffer versterkt met 3 miljoen euro. Ook zijn zowel kredietnemers en investeerders zeer enthousiast over de services van Mozzeno. Huidige reviews zijn erg positief met een score van 4,8/5 op Google reviews.

Investeren en een account aanmaken

Als je wilt investeren via Mozzeno kan je eenvoudig een online account aanmaken. Alle diensten en services van Mozzeno gebeuren volledig online. Wanneer je aangemeld bent, kan je al vanaf €500 beginnen met investeren. Je kan dan zelf kiezen welke bedragen je in welke projecten wilt investeren. Je krijgt dan maandelijks het kapitaal en de interest terugbetaald. Dit is een hele eenvoudige en betrouwbare manier van investeren, waarbij je ook andere particulieren kan steunen met hun projecten.

Bron: mozzeno.be