Home » Opzeggen » Hoe rekening opzeggen bij KBC?

Hoe rekening opzeggen bij KBC?

Het kan gebeuren dat je jouw spaarrekening, zichtrekening of kredietkaart bij KBC wil opzeggen. Bijvoorbeeld omdat je ergens anders een betere intrestvoet kan bekomen of omdat je binnenkort naar het buitenland wil verhuizen.

Het verwarrende is dat de methode van opzegging bij elke bank verschillend is. Daarom zochten wij voor u uit, hoe u uw rekening correct kan afsluiten mochten u ooit beslissen deze stop te zetten.

Vooraf: Zorg er best eerst voor dat u het geld dat op uw te deactiveren rekening staat, hebt overgeschreven naar een andere, nog actieve rekening (Tip: Heb je geen andere zichtrekening om naar over te schrijven? Open dan nu snel en gratis een online zichtrekening bij Medirect Bank.)

We hebben ter verificatie onderstaand stappenplan voorgelegd aan een medewerker van KBC deze bevestigde ons dat een KBC rekening enkel kan stopgezet worden op onderstaande manier.

Optie 1: Via uw KBC kantoor

  1. Maak een afspraak bij uw KBC kantoor per telefoon of e-mail.
  2. Tijdens de afspraak geeft u aan dat u een rekening wenst stop te zetten. Optioneel kan u meegeven waarom u dat wenst te doen, maar dit is niet verplicht.
  3. Er dienen 3 zaken in orde gebracht te worden: De bank zal u vragen alle gekoppelde instrumenten (kaarten, cheques,…) terug te geven aan de bank. 2) Daarnaast heeft KBC een ander rekeningnummer en uw identiteitskaart nodig om het resterende creditsaldo en eventuele interesten naar over te maken. 3) Tot slot dient u ook een handtekening te plaatsen onder de documenten dat u de rekening wil opzeggen.

Optie 2: Via uw KBC Live

Een KBC medewerker gaf ons mee dat sinds kort de opzegging ook telefonisch kan gebeuren via KBC Live. Wat u daarvoor concreet moet doen, KBC, is bellen naar het telefoonnummer 078 152 153 en gaan voor keuzemenu optie twee.

Hou er wel rekening mee dat u de nodige administratie dan vanop afstand dient in orde te brengen, waardoor optie 1 (een afspraak maken op kantoor) soms interessanter is.

Na het opzeggen

Opgelet, want zoals hiervoor aangegeven dient u er voor te zorgen dat u het geld van de af te sluiten rekening kan overschrijven naar een andere, nog actieve rekening.

Hebt u nog geen andere rekening? U kan volledig gratis en online een zichtrekening openen bij Medirect Bank >.