Home » Opzeggen » Hoe rekening opzeggen bij Keytrade Bank?

Hoe rekening opzeggen bij Keytrade Bank?

Zo, dus je wil een spaarrekening, zichtrekening of prepaid kaart bij Keytrade Bank opzeggen? Daar is niets mis mee, want sommige mensen dienen al hun rekeningen van bank te veranderen bij een hypothecaire lening of als ze van plan zijn niet in België te blijven wonen. Dan zoek je natuurlijk een oplossing om deze te laten stopzetten. Wij gaan je daarbij helpen. Dit is wat je te doen staat:

We hebben ter verificatie onderstaand stappenplan voorgelegd aan een medewerker van Keytrade bank. Deze bevestigde ons dat een Keytrade rekening kan worden stopgezet op onderstaande manier

Stappenplan

Belangrijk voorafAlle andere producten die gekoppeld zijn aan de af te sluiten rekening (vb. kredietkaart, domiciliëring, hypothecaire lening,…) moeten eerst afgesloten of overgedragen worden naar een andere rekening alvorens deze kan afgesloten worden.

  1. Als u titularis bent van de rekening, kan u een e-mail sturen naar info(at)keytradebank.com met de melding dat uw graag rekening nummer X wenst op te zeggen.
  2. Het support team van Keytrade zal u professioneel ter hulp schieten en u per kerende mail de officiële documenten toesturen die nodig zijn om de rekening af te sluiten.
  3. Vul deze documenten volledig in en volg de instructies die op de documenten vermeld staan. U zal deze per post of ingescand dienen door te sturen naar de instanties die op het document vermeld staan.

Na het opzeggen

Opgelet, want zoals daarnet aangegeven dient u er voor te zorgen dat u het resterend saldo en interesten van de af te sluiten rekening, kan overschrijven naar een actieve rekening.

Enkele voorbeelden van websites waar u op 2 minuten tijd gratis en online een nieuwe zicht-rekening openen:

Gratis zichtrekening openen bij Medirect Bank >
Online zichtrekening openen bij KBC >