Home » Brandverzekering » Hoe Flora by Ethias brandverzekering opzeggen?

Hoe Flora by Ethias brandverzekering opzeggen?

Flora by Ethias is een 100% digitale brandverzekering voor huurders en een specifieke brandverzekering voor cohousers. Je geniet van een makkelijke, snelle en duidelijke verzekering. Maar ook al ben je tevreden over je huidige brandverzekering Flora by Ethias, het kan natuurlijk altijd dat er zich een situatie voordoet waardoor je beslist deze verzekering op te zeggen.

Bijvoorbeeld:

Je wil je brandverzekering onderbrengen bij een andere verzekeraar

Mogelijks heb je een andere verzekeraar gevonden die beter voldoet aan je wensen of eisen of die een betere prijs of een betere service aanbiedt. In dat geval, dien je minstens 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst een aangetekend schrijven te versturen (zie voorbeeld hieronder) naar Ethias (en dus niet naar je makelaar) om de polis stop te zetten.

Je verkoopt je huidige woning

Mogelijks heb je besloten om naar het buitenland te verhuizen. Ook dan dien je nog steeds de opzegtermijn van minstens 3 maanden te respecteren en een aangetekende brief te versturen.

Hoe kan ik mijn brandverzekering opzeggen?

Volgens de algemene voorwaarden van de meeste verzekeraars, zijn er standaard 3 manieren om je brandverzekering op te zeggen.

  1. Aangetekend schrijven
  2. Deurwaardersexploot
  3. Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Je brandverzekeringspolis opzeggen via een aangetekende brief is in principe het eenvoudigst. We leggen hieronder stapsgewijs uit hoe je dit kan realiseren.

Welke info moet ik vermelden in mijn aangetekende opzeggingsbrief?

Ethias Verzekeringen NV
Rue des Croisiers 24
4000 Luik

Je woonplaats, Datum

(bv. Brussel, 5 augustus 2022)

AANGETEKEND: Opzeggen Flora by Ethias brandverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wens ik onderstaande overeenkomst per eerst mogelijke datum op te zeggen:

  • Type verzekering: Brandverzekering
  • Naam verzekeringsnemer: (bv. Wim Peeters)
  • Straat en huisnummer: (bv. Louizalaan 1)
  • Postcode + woonplaats: (bv. 1060 Brussel)
  • Email: (bv. wimpeeters@gmail.com)

Mag ik u vragen deze opzegging per kerende brief of e-mail te bevestigen?

Ik wens te benadrukken dat ik steeds zeer tevreden was over mijn brandverzekering bij Ethias. (= optioneel uiteraard)

Met vriendelijke groet,

Voor- en achternaam (bv. Wim Peeters)

Je handtekening

Wat gebeurt er na het opzeggen van mijn brandverzekering?

Nadat je je opzeggingsbrief hebt verzonden, zal je ongeveer één maand later een brief ontvangen van je verzekeringsmaatschappij. Hierin zal bevestigd worden dat je verzekering wordt stopgezet en wanneer de opzegtermijn van 3 maanden aanvangt en afloopt.

Opgelet! Wanneer je je huidige brandverzekering opzegt, dien je er wel voor te zorgen dat je verzekerd bent bij een andere verzekeraar wanneer je in dezelfde woning blijft wonen.